Onze moderne biologische stal bestaat uit twee gedeeltes: de kernstal en een stuk overdekte uitloop (wintergarden).

We hebben plek voor 12.000 kippen. De stal is in 4 afdelingen verdeeld, zodat er per afdeling plek is voor 3.000 dieren.

Veel leefruimte

Kippen hebben in een biologische stal veel meer ruimte dan in een scharrelkippenstal of een vrije-uitloop stal. Globaal kun je zeggen dat de hennen overal 50% meer ruimte voor hebben, dus meer vloeroppervlak, meer ruimte in de legnesten en meer ruimte op de zitstokken.

Biologische kippen krijgen veel daglicht, maar ze krijgen daarnaast nog extra licht bij met lampen.

Natuurlijke ventilatie verplicht

In een biologische stal is natuurlijke ventilatie verplicht. Het is wel toegestaan ventilatoren te gebruiken om de natuurlijke ventilatie te ondersteunen. Als de stroom uitvalt blijft de luchtkwaliteit in de stal goed door de natuurlijke luchtstroom, maar voor de zekerheid is er toch een noodstroomvoorziening aanwezig.

Veiligheid en welzijn van de kippen

De veiligheid en het welzijn van de kippen is verder geregeld met een alarmsysteem. Eén van ons wordt automatisch gebeld als er een probleem is met het voer, het water, de temperatuur of wanneer de stroom is uitgevallen. Dit betekent soms dat we onverwacht terug naar huis moeten als we ergens op visite zijn. Niet leuk, maar de gezondheid van de dieren staat voorop.

Verschillende leefniveau’s bootsen natuurlijke omgeving na

In de stal staat een volièresysteem. Op die manier kunnen we de kippen verschillende leefniveau’s aanbieden. Kippen vinden dit fijn. In hun natuurlijke leefomgeving (bos), springen ze ook graag in de takken van bomen en ook buiten in de uitloop springen ze overal bovenop. ’s Nachts kruipen kippen in hun natuurlijke omgeving zelfs nog hoger om veilig te zijn voor vossen en andere roofdieren.

In de volièrestal maken we gebruik van de natuurlijke drang van kippen om hogerop te springen. Door de leefniveaus in het volieresysteem kunnen de kippen hogerop wegkruipen in de legnesten om een ei te leggen. Ook het drinkwater, het voer en de zitstokken zitten hoog.

Op de grond ligt een dikke laag strooisel waar de kippen graag in graven, krabben en een stofbad nemen.

Wintergardens: overdekte speeltuinen

Vanuit de kernstal kunnen kippen overdag  de ‘wintergardens’ in. De wintergardens zijn een soort grote overdekte speeltuin voor de kippen. Dagelijks strooien we hier graan, zodat de kippen voer kunnen zoeken op een natuurlijke manier. Er staan altijd kalksteentjes klaar in voertorentjes. De kalksteentjes hebben de dieren nodig om een sterke eischaal te maken.

In de wintergardens staan ook altijd luzerne- of grasbalen klaar. De kippen zijn hier gek op. Er staan altijd veel kippen bij deze balen te eten.

Veel gaat automatisch

We hebben zo veel mogelijk geautomatiseerd. Het voer wordt bijvoorbeeld automatisch bij de kippen gebracht op vaste tijden. De dieren weten feilloos wanneer dit is en stellen hun dagelijkse ritme hierop af.

Een klimaatcomputer zorgt voor optimale luchtkwaliteit in de stal en ook de temperatuur is computergestuurd.

De uitloopluiken gaan elke dag automatisch open. Zo zijn de dieren niet afhankelijk van ons, maar worden ze elke dag op exact hetzelfde tijdstip naar buiten gelaten. Ze rekenen hier ook echt op.

’s Avonds als het schemert, trekken de kippen terug naar de stal omdat er in de stal licht blijft branden. Als het echt donker is, zitten alle kippen binnen en gaan de luiken automatisch dicht. Er blijft vrijwel nooit een kip buiten achter.